Meeting of the Academic Board 2016-06-14

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

 

DATA:  14 de xuño de 2016

HORA: 10:00h

LUGAR: A010 Sala Acristalada

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora.

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Diego Alberto Godoy, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites asociados.

4.- Asuntos de trámite.

5.- Rogos e preguntas.

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de Doc_TIC está convidado/a a asistir á reunión.

Date: 
Tuesday, June 14, 2016 - 10:00
Tags: